WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

Pochodziła z ubogiej, wielodzietnej rodziny. Kózkowie byli biedni, ale niezwykle zaradni i pracowici. We wsi wzbudzali szacunek - byli pobożni, mówiono o nich, że byli "kościółkiem", nigdy nie odmawiali pomocy.

Urodzona 2 sierpnia 1898 r. Karolina wychowywała się w atmosferze modlitwy i pracy. Dni rodziny wyznaczały rytm prac polowych i rok liturgiczny. Dzień rozpoczynali od śpiewania Godzinek, w południe odmawiali Anioł Pański, kończyli zaś wieczornym pacierzem. Kózkowie mieli w domu modlitewniki, czytali prasę religijną. Byli członkami kilku bractw i stowarzyszeń kościelnych, znajdowali na to czas, choć praca od świtu do nocy pochłaniała ich siły. Od świtu do nocy pracowała też Karolina - ich czwarte z jedenaściorga dzieci. Żeby pomóc finansowo rodzicom najmowała się do pracy, którą wykonywała z wielką starannością, nie znosiła bylejakości.

Krótko się uczyła, sześć klas, które zakończyła z celująca oceną, ponieważ była bardzo zdolna i pracowita. Dzięki wujowi Franciszkowi Borzęckiemu, który cieszył się wielkim autorytetem i był świeckim apostołem w wiosce, korzystała z literatury religijnej, a zdobytą wiedzę przekazywała dzieciom z Wał Rudy.

Na mieszkańcach wioski robiła wrażenie jej stała modlitwa. Pracując czy idąc przez pola śpiewała pobożne pieśni i odmawiała różaniec. Zginęła z rąk rosyjskiego żołnierza broniąc się przed gwałtem.

Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, została beatyfikowana przez Jana Pawła II 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie. Kościół wspomina ją 18 listopada.

Na podstawie: https://www.niedziela.pl/artykul/10677/

ODESZLI DO WIECZNOŚCI 01.11.2022 – 01.11.2023

 

 

1. Czesław Czubko + 05.11.2022

2. Stefania Miera + 09.11.2022

3. Eugenia Kopernik + 16.11.2022

4. Henryk Kopernik + 26.11.2022

5. Jan Oleś + 04.12.2022

6. Jerzy Pilz + 09.12.2022

7. Andrzej Noworzyn + 28.12.2022

8. Mieczysław Zduńczuk +02.01.2023

9. Danuta Bartnicka + 17.01.2023

10. Zofia Miera +29.01.2023

11. Anna Bernacka +05.02.2023

12. Marian Miczajka +11.02.2023

13. Edeltrauda Richter + 15.02.2023

14. Małgorzata Remiorz + 16.02.2023

15. Jadwiga Bujnowska + 07.03.2023

16. Katarzyna Wyczułkowska + 02.04.2023

17. Marta Kotula +17.04.2023

18. Gertruda Depczyńska + 19.04.2023

19. Adam Bernacki + 30.04.2023

20. Jerzy Bronikowski + 06.05.2023

21. Tadeusz Muszkieta + 13.05.2023

22. Danuta Bronikowska + 05.06.2023

23. Leszek Tworkowski + 16.06.2023

24. Bartłomiej Konsek + 27.06.2023

25. Tadeusz Deska + 26.07.2023

26. Zygfryd Kubica + 26.07.2023

27. Czesław Kotula + 19.08.2023

28. Bronisława Smółka + 30.08.2023

29. Mariusz Bernacki + 09.09.2023

30. Gabriel Fabin + 06.10.2023

31. Leszek Olchawski + 10.10.2023

32. Michał Pluta +18.10.2023

 

 

Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą.

 

O, Jezu na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. O, Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego...O, Jezu miłosierny rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O, najmiłosierniejsze Serce Jezusa otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O, Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie. O, Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie.