Ks. Henryk Szlosarek

Urodził się 18 września 1908 w Biertułtowach. Był synem Antoniego i Marii z d. Gojny. Uczęszczał najpierw do szkoły powszechnej w Biertułtowach, a następnie do szkoły prywatnej w Wodzisławiu Śląskim. Potem uczył się w Państwowym Gimna-zjum w Rybniku, gdzie w 1927 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1932 w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.Po święceniach był na zastępstwie duszpasterskim w parafiach: św. Marii Magdaleny w Radlinie, św. Pawła w Pawłowie i Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach św. Wojciecha w Mikołowie i katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Jako kapłan-duszpasterz interesował się życiem robotników. W 1938 roku zdał egzamin proboszczowski. Jego ówcześni przełożeni - proboszcz katedralny ks. Karol Mathea i dziekan dekanatu katowickiego ks. Józef Kubis - zgodnie podkreślali gorliwość ks. Szlosarka w spełnianiu obowiązków duszpasterskich.W lipcu 1938 roku ks. Szlosarek został mianowany pierwszym kuratusem przy nowo utworzonej lokalii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Wiśle. Pracował tam 19 lat. W 1957 roku otrzymał nominację na administratora, a następnie proboszcza w parafii Chrystusa Króla w Golejowie. Już w latach 60-tych zabiegał o otworzenie samodzielnej placówki duszpasterskiej w Ochojcu. 8 maja 1976 roku wyraził pisemną zgodę na odłączenie Ochojca od parafii Golejów.W tym samym roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnych Biertułtowach. Zmarł w szpitalu w Rydułtowach 20 stycznia 1988 roku w 80 roku życia i 56 roku kapłaństwa.  Został pochowany w Biertułtowach.

Ks. Piotr Kuczmierczyk

Urodził się 8 lipca 1938 r. w Szopienicach w rodzinie Alfreda i Emilii z domu Gawlik. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Szopienicach, uczył się w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach, gdzie w 1956 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne.Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Koadiutora Herberta Bednorza.Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii św. Jadwigi w Szopienicach (od 8 lipca do 29 sierpnia 1961). Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach (1961-1965), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (1965-1968), św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1968-1972) i Chrystusa Króla w Golejowie (od 1972). Na tej ostatniej placówce została mu powierzona opieka duszpasterska nas mieszkańcami Ochojca, który był wówczas integralną częścią parafii golejowskiej. Był najpierw rektorem miejscowej kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (od 1 stycznia 1974 r.), a następnie rektorem nowopowstałej samodzielnej placówki duszpasterskiej (od 8 maja 1976). Przez 6 lat swej kapłańskiej posługi w Ochojcu ks. Piotr ochrzcił 174 dzieci i pobłogosławił 60 nowych małżeństw. 15 października 1980 r. został mianowany wikariuszem ekonomem, kilka tygodni później - 4 grudnia 1980 r. - proboszczem w położonej w centrum Katowic parafii Przemienienia Pańskiego. 28 sierpnia 1993 r. powrócił ponownie do Golejowa, gdzie został mianowany proboszczem. Pogarszający się stan jego zdrowia nie pozwolił mu zbyt długo cieszyć się tą placówką duszpasterską: 1 maja 1995 r. przeszedł na rentę. Po ciężkiej chorobie zmarł 9 stycznia 2015 r. w Rybniku na terenie parafii św. Józefa.

Ks. Henryk Kołodziej

Urodził się 15 stycznia 1942 r. w Katowicach-Janowie w rodzinie Jerzego i Emilii z domu Ksiądz. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Janowie. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcacym w Szopienicach, gdzie w 1960 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczno. W roku akademickim 1960/1961 odbył kurs wstępny w Konwikcie Teologicznym w Tarnowskich Górach.Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Koadiutora Herberta Bednorza.Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: św. Anny w Janowie, Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie i Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Mikołaja w Pierścu (1966-1969), Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym (1969-1972), Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1972-1973), św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju (1973-1974), Wniebowzięcia NMP w Rojcy (1974-1978) św. Andrzeja Boboli w Leszczynach (od 1978-1980). 15 października 1980 r. został mianowany rektorem w Ochojcu, a kilka miesięcy później - 29 marca 1981 r. proboszczem nowoerygowanej tamże parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Wraz z parafianami wybudował w Ochojcu nowy kościół, budynek z zapleczem mieszkalno-katechetycznym i kaplicę przedpogrzebową. W czasie swej posługi duszpasterskiej ochrzcił w Ochojcu 508 osób i pobłogosławił 230 nowych małżeństw. Z dniem 28 lipca 2007 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie mieszka w Rybniku na terenie parafii św. Antoniego.

Ks. Edward Nalepa

urodził się 11 stycznia 1967 r. w Bytomiu. Jest synem Zdzisława i Eugenii z domu Skudlik. Jego ojciec zmarł w 1980 r., a matka w 1984 r. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w parafii NSPJ w Chorzowie Batorym. Po śmierci rodziców przeprowadził się do parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym.Ochrzczony został 12 lutego 1967 r. w kościele p.w. NSPJ w Chorzowie Batorym. Tam również, dnia 16 maja 1976 r., przyjął Pierwszą Komunię św., a pięć lat później 15 listopada 1981 r. z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza przyjął Sakrament Bierzmowania. W latach 1974-1982 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 37 w Chorzowie Batorym. Następnie był uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego również w Chorzowie Batorym.Egzamin dojrzałości zdał w 1986 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.7 kwietnia 1991 r. w swym rodzinnym kościele p.w. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym otrzymał święcenia diakonatu z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego diecezji katowickiej Czesława Domina. Rok później, 16 maja 1992 r. Metropolita Katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń udzielił mu święceń kapłańskich w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.Krótko przed święceniami kapłańskimi został skierowany na staż duszpasterski do parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej (15 marzec – 7 maj 1992). W charakterze wikariusza pracował w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Tychach (29 sierpnia 1992 – 28 sierpnia 1994) i Przemienienia Pańskiego w Katowicach (29 sierpnia 1994 – 28 sierpnia 1996). W Tychach był ponadto katechetą w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, a w Katowicach w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Z końcem sierpnia 1996 r. został mianowany redaktorem Radia Archidiecezji Katowickiej, które później zmieniało nazwę na Radio Arka i Radio Plus Katowice. W latach 1996-2000 w związku z pracą w radiu jako rezydent mieszkał na probostwie parafii św. Wawrzyńca w Orzeszu. W 2000 r. został skierowany go na studia specjalistyczne z socjologii na Uniwersytet św. Jana w Nowym Jorku. W czasie swego pobytu w USA mieszkał na probostwie parafii Our Lady of Hope w nowojorskiej dzielnicy Queens /Middle Village/, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej. W styczniu 2004 roku ukończył studia w USA i zdobył tytuł magistra nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 6 lutego 2004 r. do 28 lutego 2007 r. pełnił funkcje prezesa i redaktora naczelnego archidiecezjalnego Radia eM. Od września 2006 roku jako rezydent mieszkał i posługiwał w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Od dnia 29 lipca 2007 r. do 28.07.2012 r. był proboszczem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku Ochojcu. Dekretem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego, ks. Edward Nalepa z dniem 28 lipca 2012 został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku Ochojcu i objął jako proboszcz parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju.

Ks. Albert Rother

urodził się w Bytomiu 16 lipca 1956 roku. Do szkoły podstawowej nr 20 uczęszczał początkowo w Bytomiu a po przeprowadzce kontynuował ją w Tychach. Tam też zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im Leona Kruczkowskiego. Następnie ukończył Studium Medyczne w Zabrzu i pracował w szpitalu kolejowym w Katowicach. W wieku 25 lat wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1988. Pracował jako wikariusz w parafiach: Bytomiu Łagiewnikach, Połomii, Radlinie- Biertutowach, Pszowie i Woli. W roku 2002 zostaje mianowany administratorem a w 2003 proboszczem parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Woli.​ W 2012 roku zostaje mianowany dekretem ks. arcybiskupa Wiktora Skorca proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku – Ochojcu. Z dniem 29 lipca 2023 został zwolniony z obowiązków proboszcza i przeszedł na emeryturę. 

Byli Proboszczowie